SUMBANGAN AMAL JARIAH
Berdasarkan keupayaan dan keikhlasan Peserta atau penyumbang.

• Pakej kenduri / Jamuan Kasih

• Pakej Dapur Ehsan – Barangan keperluan harian dapur seperti beras, gula, minyak masak dan lain-lain