PERBANKAN TERUS
Melalui kaunter di Cawangan Bank Islam, Maybank dan CIMB di seluruh Negara.
Caruman/Pembayaran melalui kaunter Perbankan terpilih di mana Tabung Ibadah Qurban YaPEIM mempunyai akaun kutipan. Maklumat akaun seperti berikut :
* Akaun No Tabung Ibadah Qurban YaPEIM : 14023010044994 di Bank Islam
* Akaun No Tabung Ibadah Qurban YaPEIM : 8602077347 di CIMB
* Akaun No Tabung Ibadah Qurban YaPEIM : 564717511816 di Maybank