PERBANKAN MUDAH ALIH iTAP BANK ISLAM
Caruman/Pembayaran melalui Perkhidmatan Perbankan Mudah-alih i-TAP Bank Islam boleh dilakukan transaksi di mana jua dan pada bila-bila masa.
a) Tanpa Internet
b) Tanpa perlu beratur
c) Tanpa kesesakan lalulintas
d) Tanpa masalah parker
e) Tanpa berada dalam negara
Penting : Caj international roaming bagi SMS dihantar/diterima ditanggung oleh pemegang akaun Bank Islam

Cara bayaran melalui Bank Islam iTAP :

• Peserta yang mempunyai akaun Bank Islam perlu berurusan terus dengan pihak Bank Islam terdekat untuk mendapatkan cip khas untuk mengaktifkan servis ini di telefon bimbit peserta
• Buat bayaran secara berkala/tidak berkala/sekaligus dengan menggunakan menu Bil Terbuka /
Open Biller dan isikan kod nama 'KIKY’ sebagai penerima.
• Arahan terperinci langkah pembayaran adalah seperti di Langkah Pembayaran kepada TaQY Melalui iTAP Bank Islam